Steun ons en help Nederland vooruit

Het verkiezingsprogramma

De standpunten van D66 Medemblik zijn op de website te lezen. Wilt u het verkiezingsprogramma downloaden om het offline te kunnen lezen of uit te printen? Klik dan op deze link.

D66 Medemblik

D66 kijkt tevreden terug! Wat is er bereikt in 2017?

 Ook voor de politiek loopt het jaar ten einde en kijkt men terug naar wat er de afgelopen periode voor elkaar is gekregen in de gemeente Medemblik. Zo ook coalitiepartner D66 die met één wethouder, drie raadsleden en drie commissieleden vertegenwoordigd is in onze gemeentelijke politiek. Duurzaamheid Het…

De fractie

De fractie van D66 Medemblik bestaat uit drie leden: fractie-voorzitter Arja Kapitein, Geert Mos en Yannick Nijsingh.  Naast de drie raadsleden zijn er 3 commissieleden: Bas Knol , Co Vlaar en Sylvia Cool die samen met de raadsleden werken aan een betere gemeente Medemblik. Zij bereiden de gemeenteraadsvergaderingen voor in de commissies Bestuur en Middelen, Ruimte…

D66 in Westfriesland

Het bestuur van D66 West-Friesland ondersteunt de leden van D66 in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec. Ook bestaat er een goede band met D66 Hoorn. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het ondersteunen van de fracties, het zorgdragen voor goeddraaiende campagnes en…

Lid worden?

Een partij valt of staat bij het aantal leden. We zijn er dan ook heel trots op dat ons ledenaantal nog steeds groeit. Niet alleen in aantal, maar ook in diversiteit. Als D66-lid kunt meepraten en stemmen over de koers van de partij, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Bij D66 komen mensen met allerlei achtergronden en…