Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwen op de kracht van mensen, met steun waar nodig.

Vertrouw op de kracht van mensen, met hulp waar nodig.

Denk en handel over eigen grenzen heen.

In Westfriesland werken we actief samen en gaan we fatsoenlijk om met alle burgers, ook de nieuwkomers!

Beloon prestatie, deel de welvaart.

De gemeente staat er goedvoor! D66 wil dit zo houden. D66 kijkt positief en realistisch naar de komende vier jaar!

Een duurzame en harmonieuze samenleving.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Duurzaam omgaan met middelen is onze prioriteit!

Koester grondrechten en democratie.

Koesteren van grondrechten van elke burger en het inzetten op een sterk democratisch proces, daar gaan wij voor!